Nytt tvättmunstycke

I syfte att underlätta tvätt vid trånga utrymmen har pistolhandtaget på tvättmunstycket tagits bort och ersatts av ett handtag som byggts in i sugslangens infästning i tvättmunstycket. En säkerhetsspärr på handtaget säkerställer att högtrycksvattnet inte kan orsaka vådaskador när man lägger ifrån sig tvättmunstycket. Högtryckspumpens till- och frånslag regleras från tvättmunstycket.

0 visningar