Nyheter HULLWASHER MK3

· Reningen av tvättvattnet ytterligare förbättrats genom utvecklad konstantflödesfunktion över de kemiska filtren.

· Pistolhandtaget är ersatt med fjärrstyrning av HT av/på för bättre åtkomlighet och för användning med ”lans”

· Ny placering av HT-pump för bättre åtkomst för service.

· PLC-display integrerad i dörren och läsbar från utsidan som ersätter ljuskoder från lamporna.

· Sugpumpen placerad liggande för att vatten som sugs in ska rinna ut.

· Tätning mellan ren- och smutsvattendel utvecklad med borstförsedd list.

· Förbikoppling nivåbrytare renvattendel samt nivåbrytare smutsvattentank för körning av HT och Cirkpump pump vid konservering

· Nivåmätare vattentank införd.

· Kran för vattenprov under drift för Ph-mätning införd.


Som tillval kommer att erbjudas

· Lans med avlastningshjälpmedel

· Skvalpskott

· Separat pump för tömning av systemet på vatten (230V)

33 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Nytt tvättmunstycke

I syfte att underlätta tvätt vid trånga utrymmen har pistolhandtaget på tvättmunstycket tagits bort och ersatts av ett handtag som byggts in i sugslangens infästning i tvättmunstycket. En säkerhetsspä

Lans