Hullwasher Mk3 – vad nytt??

Under 2017 har utvecklingen av tvätten varit fokuserad på två områden

  • Förbättra de kemiska filtrens verkningsgrad

  • Gör tvätten mer användarvänlig


Vi har i samråd med våra leverantörer av kemiska filter kunnat konstatera att de kemiska filtrens verkningsgrad är beroende av tvättvattnets genomströmningshastighet genom filtren. Vi har under hösten genomfört ett antal valideringar som slutligen landade i beslutet att installera en shunt med en s.k. konstantflödesventil i tvätten för att säkerställa att filtren hela tiden har ett optimalt och konstant vattenflöde. För hög genomströmningshastighet innebär att tungmetalljonerna inte hinner ”fästa” och därmed går verkningsgraden ner. Ett för lågt flöde innebär att s.k. kanalisering uppstår dvs. allt tvättvatten rinner samma väg genom filtren och då minskar effekten naturligtvis. HW Mk3 är utrustad med denna nya shunt. Under 1:a halvåret kommer levererade tvättar att uppgraderas i detta avseende.


Vi har också kommit till insikt om att tvättvattnets Ph-värde är av stor betydelse för hur effektivt de kemiska filtren arbetar. Vi har under senhösten gjort valideringar som visar vikten av att fortlöpande ha kontroll på tvättvattnets Ph-värde. Vi undersöker f.n. alternativa metoder för att dels läsa av Ph-värdet i anslutning till tvättning liksom lämpliga medel för att justera Ph-värdet. Under våren kommer vi ut med en rekommendation till våra kunder.


En kunderfarenhet är att vi bör utveckla tvätten ergonomiskt samt ta fram avlastningshjälpmedel som underlättar tvätt av lågt pallade båtar samt större båtar med höga fribord. På HW Mk3 kommer pistolhandtaget på tvättmunstycket att ersättas av ett tvåhandsgrepp på själva tvättmunstycket på vilket också till- och frånslag av högtryckspumpen sitter. Tvättmunstycket förbereds också för att kunna integreras i ett avlastningssystem som kommer att utvecklas under våren. Ambitionen är att ha en prototyp klar till hösten.


30 visningar0 kommentarer