Sanering av klotter är en för samhället och livsmiljön angelägen verksamhet. När klottret får ta över så försämras boendemiljön och livskvalitén för de boende liksom för samhället i stort. Idag avlägsnas klotter vanligtvis med hjälp av kemikalier och upphettat högtrycksvatten som omöjliggör att på ett effektivt och miljövänligt sätt omhänderta tvättvattnet och tvättresterna.  Konsekvensen blir att tvättvattnet hamnar på marken och/eller i dagvattnet som en miljöbelastning.

Graffiti Blaster är validerad mot de flesta på marknaden förekommande bygg materiel typ trä, tegel, betong, sten, glas, plåt, puts. Genom att den fjärrkontrollerade högtryckspumpen är ställbar från 50 till 150 bar kan tvättrycket varieras med hänsyn till underlaget. Graffiti Blaster kan med fördel användas på klotterskyddade ytor. Då tvättytan är förhållandevis torr efter avslutad tvätt kan tvätten som tillvalsutrustning förses med ett torksystem som innebär att klotterskyddet kan läggas på i omedelbar anslutning till avslutad sanering. 

För beställarna av klottersanering innebär Graffiti Blaster att man vid upphandling av klottersaneringstjänster kan ställa större krav på att miljöbelastningarna skall minimeras genom att tvättvattnet och tvättresterna skall omhändertas och i slutändan lämnas till en anläggning för omhändertagande av miljöfarligt avfall.

För klottersaneringsföretagen innebär Graffiti Blaster uppenbara vinster. Tvätten hanteras av en operatör dvs. är personalsnålt. Genom att stänket är minimalt behövs inga avspärrningar göras i förtid dvs. etableringen går väsentligt snabbare. Då tvätten är ett slutet system och spillet är minimalt behövs inga regelbundna vattenpåfyllningar dvs. man spar tid. Att kunna tvätta och klotterskydda vid ett och samma tillfälle effektiviserar verksamheten. Den begränsade mängden vatten innebär att det normalt inte krävs annat än B-körkort för att få framföra dragfordon med släpvagn.

Du bygger själv din Graffiti Blaster utifrån ditt behov. Med utgångspunkt i en basfunktionalitet bestående av bl.a. vattentank, tre alternativa tvättmunstycken med 15 meter tryck- och sugslang, två filterhus för partikelfiltrering ner till 5 µm, två filterhus med vardera 12 kg aktivt kol, en reglerbar högtryckspump (50 – 150 bar), cirkulationspump, integrerat elverk (dieseldrivet), extern strömförsörjning (400V/16A), hetvattenaggregat, kan du göra tillval i form av t.ex. släpvagn, avlastningshjälpmedel, kompletterande tvättmunstycken mm.

Du kan välja mellan att få tvätten installerad på en släpkärra eller få den integrerad i en skåpbil.

Kostnadseffektiv och miljövänlig

De ekonomiska fördelarna med Graffiti Blaster är betydande. Konceptet innebär att klottersaneringen kan genomföras på ett väsentligt rationellare sätt jämfört med idag. Etableringen går snabbare, inga avspärrningar behöver förberedas, sanering och efterföljande klotterskydd kan ske vid ett och samma tillfälle. Det minimala läckaget innebär att miljöbelastningen blir obetydlig. Då tvättvattnet återcirkuleras i Graffiti Blaster är risken minimal för att föroreningar sprids med vattendimma eller vind.

Sammantaget överträffar miljöprestanda hos Graffiti Blaster andra på marknaden tillgängliga lösningar.

 

Douglas Heinz, VD Klottrets Fiende Nr 1 AB:


Hösten 2017 blev vi tillfrågade om vi skulle kunna tänkas vara intresserade av att utvärdera ett nytt klottersaneringssystem, Graffiti Blaster. Under två dagar testades tekniken fältmässigt i vår ordinarie verksamhet. Erfarenheterna var genomgående mycket positiva. Tvättresultatet var fullgott, det gick snabbt att etablera sig, spillet var obetydligt. Vi inser att Graffiti Blaster erbjuder oss stora möjligheter till att effektivisera vår verksamhet. Vi har lämnat våra erfarenheter till EWAB och vi är intresserade av att testa och utvärdera nästa utvecklingssteg och, om tekniken håller vad den lovar också överväga att införskaffa Graffiti Blaster”.

                                                                                    

GRAFFITI BLASTERs fördelar:  

 • Minimerar miljöbelastningen genom att läckaget är obetydligt

 • Kräver ringa förberedelser inför etablering

 • Tar inte längre tid jämfört med traditionell klottersanering med en öppen högtryckstvätt

 • Tvättresultatet blir bättre jfr. med traditionell klottersanering

 • On-line-reningen med aktivt kol minimerar risken för operatören 

 • Mobil lösning som gör att den kan samutnyttjas/samfinansieras

 • Kan anslutas till extern strömförsörjning (400VAC I16 A) vid eftertvättsrening

 • Ren och torr användarmiljö

 • Kan vid extern strömförsörjning användas inomhus

Sanering i närheten av fordon och "tredje man" möjlig utan olägenheter.

Har du några frågor? Kontakta oss!

Kontakta oss

info@ekowasher.com

Mobil: 070 398 83 18

Telefon: +46 476 559 50

Öppettider

Måndag- Torsdag: 8 - 16

Fredag: 8- 15

 • Facebook - White Circle
 • Instagram - White Circle

Besök oss

EKOWASHER AB

Baldersgatan 9

343 31 Älmhult


P.O. Box 42
SE-343 21 Älmhult

Gratis skiss på din hemsida? Testa weblify.se