Vanliga frågor

Kan man tömma ut vattnet efter tvätt?


Detta regleras av den lokala miljötillsynsmyndigheten. Det är normalt miljökontoret i respektive kommun som svarar på frågan. Vid korrekt handhavande är vattnet normalt renat till de av Havs och vattenmyndigheten rekommenderade gränsvärdena. Då det är en så liten vattenmängd i Hullwasher kan det krävas viss spädning för att nå gränsvärdet.
Hur många båtar kan man tvätta innan filterbyte?


Erfarenheterna från ostkusten vid tvätt av båtar målade med godkänd hård Östersjöfärg är att ca 20 båtar kan tvättas innan byte av partikelfilter måste ske. Det går normalt åt 3 ggr så många 50-mikronfilter som 5-mikron. Låter man båtbottnarna torka innan man tvättar dom så räcker partikelfiltren betydligt längre. Dom kemiska filtren har en kapacitet på ca 300 båtar förutsatt att de är målade med godkänd, hård Östersjöfärg. Det finns automatik inbyggd i elskåpet som larmar för mottryck i partikelfilter respektive när de kemiska filtrens kapacitet närmar sig 80 % av den sammantagna kapaciteten. Vid tvätt av båtar med självpolerande färg konsumeras de kemiska filtren fortare. Val av färg ställs in på vred på manöverpanelen.
Hur fungerar det med teknisk support för Hullwasher?


Teknisk support lämnas av MSE Engineering AB i Älmhult på support@ekowasher.com
Vad krävs för skyddsutrustning?


I och med att man arbetar med högtryckvatten, kan kroppsskador uppstå på oskyddad hud, varför täckande klädsel, skyddsglasögon, skyddshandskar och andningsskydd skall användas. Knäskydd bör också finnas tillgängligt av bekvämlighetsskäl.
Kan man köra kärran med B-körkort?


Ja. Totalvikten för släp och bil är normalt 3500kg för B körkort. Ett EU-släp får emellertid dras med en bil med totalvikt 3500kg med B-körkort.
Hur länge räcker bensinen i elverket?


8 timmar. Elverket drar tre liter/timme och tanken rymmer 25 liter.
Hur förvarar och transporterar man tvättvattnet.


Tvättvattnet kan förvaras i tvätten och lagras i ett kärl godkänt för miljöavfall t.ex. IBC . Transporten är ADR-pliktig. Saknas ADR-behörighet krävs tillstånd av Länsstyrelsens miljöenhet. Ett tillstånd kostar ca 2500 - 2800 SEK och gäller tills vidare. Det finns normalt möjlighet att begära hämtning av tvättvattnet från det lokala renhållningsverket.
Var lämnar med tvättvatten och filter.


Anläggning för miljöfarligt avfall.
Vad kostar det att lämna in vatten och filter?


Ca 900 kr/ton för fast gods och s.k. behandlingsavgift 21 kr/kg för vätska. Vill man att företaget skall komma och hämta tvättvattnet så kostar det ca 1000 kr/tim för s.k. slamtid. Priserna varierar emellertid i landet och det lokala renhållningsverket kan tillhandahålla mer korrekt information om kostnaderna.
Hur lång tid tar det att tvätta en båt?


Det tar ca 25 minuter att tvätta en 36” segelbåt. Motsvarande tvätt med öppet högtrycksmunstycke tar ca 15minuter. Tvättresultatet med Hullwasher blir dock betydligt bättre jfr. med traditionell högtryckstvätt.
Måste man tvätta i samband med upptagning?


Nej. Snäckor bör skrapas bort direkt men övrig biomassa kan med fördel tas bort när den torkat, så det går bra att tvätta på våren i stället för i samband med upptagningen. Till Hullwasher finns ett tillval, grovmunstycke, som med fördel kan användas för att ta bort snäckor och annan tjockare beväxning. Resterna sugs till grovsilen som sedan töms i en miljöavfallssäck.
Fungerar tvätten på träbåtar och klinkbyggda båtar?


Ja. Trycket måste dock ställas ner (70, max 80 bar) och stor försiktighet måste iakttas om det lilla tvättmunstycket måste användas på träbåtar m.h.t. att högtrycksstrålen är väsentligt mer koncentrerad jfr. med det stora tvättmunstycket.
Är tvätten validerad?


Ja. Validering har skett mot Havs och vattenmyndighetens rekommenderade riktvärden i form av omfattande provtvättningar med analys av tvättvattnet. Resultatet finns redovisat i ett ”Statement of Compliance”.

Har du några frågor? Kontakta oss!

Kontakta oss

info@ekowasher.com

Mobil: 070 398 83 18

Telefon: +46 476 559 50

Öppettider

Måndag- Torsdag: 8 - 16

Fredag: 8- 15

  • Facebook - White Circle
  • Instagram - White Circle

Besök oss

EKOWASHER AB

Baldersgatan 9

343 31 Älmhult


P.O. Box 42
SE-343 21 Älmhult

Gratis skiss på din hemsida? Testa weblify.se