REFERENSER

​Douglas Heinz, VD Klottrets Fiende Nr 1 AB:


Hösten 2017 blev vi tillfrågade om vi skulle kunna tänkas vara intresserade av att utvärdera ett nytt klottersaneringssystem, Graffiti Blaster. Under två dagar testades tekniken fältmässigt i vår ordinarie verksamhet. Erfarenheterna var genomgående mycket positiva. Tvättresultatet var fullgott, det gick snabbt att etablera sig, spillet var obetydligt. Vi inser att Graffiti Blaster erbjuder oss stora möjligheter till att effektivisera vår verksamhet. Vi har lämnat våra erfarenheter till EWAB och vi är intresserade av att testa och utvärdera nästa utvecklingssteg och, om tekniken håller vad den lovar också överväga att införskaffa Graffiti Blaster”.

29 November 2018 hade vi på Ekowasher nöjet att tillsammans med XLNT Allservice AB demonstrera GRAFITTI BLASTER.

 

Ted Westin, VD på XLNT, som också var närvarande vid tillfället (och själv står och sanerar på filmen!), säger:

 

”Att GRAFITTI BLASTER fungerar minst lika bra som traditionell klottersanering, hyser det inget tvivel om. Jag blev dock positivt överraskad över det enkla handhavandet, den snabba etableringen och det minimala spill som GRAFITTI BLASTER visade på. En sanering med öppet munstycke och hetvatten hade immat igen hela garaget, men med GraffitiBlaster kunde verksamheten fortgått som vanligt utan att parkerade bilar hade påverkats av stänk. Bra exempel på att teknikutveckling bidrar till bättre miljö!”