Traditionell tvätt av båtbottnar med högtryckstvätt utan att ta hand om miljöfarligt restavfall i samband med båtupptagning är inte längre godkänt. Med Hullwasher erbjuder ekowasher ett kostnadseffektivt sätt efterleva Hav och Vattenmyndighetens riktlinjer

GRAFFITI BLASTER är ett slutet tvättsystem som effektivt tar bort klotter.  Vattnet och restprodukterna från tvättningen sugs effektivt upp och filtreras mekaniskt och kemiskt varefter restvattnet samlas upp i en tank för att sedan återanvändas.