Slutna och vattensnåla tvättsystem med minimal miljöbelastning

Vad är Ekowasher?

Ekowasher designar och tillverkar slutna och miljöoptimerade tvättsystem för olika ändamål med mycket låg vattenförbrukning samt minimal miljöbelastning. Första produkten som lanserades 2015 var Hullwasher som är till för att rengöra båtbottnar. Våren 2018 lanseras Graffitiblaster som är till för att rengöra ytor mot klotter.

Produkter

 
Rendering Munstycke med lans (3).JPG

Traditionell tvätt av båtbottnar med högtryckstvätt utan att ta hand om miljöfarligt restavfall i samband med båtupptagning är inte längre godkänt. Med Hullwasher erbjuder ekowasher ett kostnadseffektivt sätt efterleva Hav och Vattenmyndighetens riktlinjer

GRAFFITI BLASTER är ett slutet tvättsystem som effektivt tar bort klotter.  Vattnet och restprodukterna från tvättningen sugs effektivt upp och filtreras mekaniskt och kemiskt varefter restvattnet samlas upp i en tank för att sedan återanvändas.

Spillet från HULLWASHER™ är mindre än 2 % av använd vattenvolym

Genom olika typer av specialdesignade tvättmunstycken kan alla typer av båtar tvättas. Detta med­för att behovet av fast installerade tvättanläggningar (spolplatta) försvinner och hela kedjan från upptagning till upp­ställning och tvättning kan effektiviseras med bl.a. kostnadsbesparingar som följd.

HULLwasher - alternativet till spolplatta för minimal miljöbelastning!! Den mobila lösningen effektiviserar upptagningskedjan och kan samutnyttjas.

- Bertil Björkman

 

info@ekowasher.com

Tel: 08-517 08 233

Seal of Exelense.GIF
flag_yellow_low.jpg

Ekowasher Sweden AB

c/o Allba

Box 3264

SE-103 65  Stockholm

Besöksadress

Jakobsbergsgatan 2

SE-103 65  Stockholm

This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No EWGB2000 837635