Tvätta båtbotten miljövänligt i dina fin-skor

EKOWASHER lanserar på Allt för Sjön 2015 en ekonomiskt fördelaktig bottentvätt som löser myndighetskraven på minimala utsläpp och spridning av giftiga ämnen i samband med båtbottentvätt. Traditionell tvätt av båtbotten med vanlig högtryckstvätt utan att ta hand om miljöfarligt restavfall i samband med båtupptagning är inte längre godkänt.

_JXB6812_ECOWASHER6000_1000px

HULLWASHER 6000 finns i både mobilt (som bilden ovan) och fast installerat utförande

 

HULLWASHER 6000, som är den första slutna bottentvätten från EKOWASHER, är speciellt utvecklad för båtbottentvätt där vatten under högtryck återcirkuleras och filtreras. Miljöfarligt restavfall hamnar i filter som tas omhand som miljöavfall. Läckaget är minimalt jämfört med andra system vilket minimerar miljöbelastningen.

 

”Jag ser HULLWASHER 6000 som en lösning som uppfyller tillsynsmyndighetens krav och är ekonomiskt fördelaktig för klubben jämfört med investering i en dyr spolplatta som dessutom riskerar att sprida spolvatten över stora ytor”, säger Bertil Björkman, Gålöbasens Båtklubb.

 

Till Båtklubbarna och andra intressenter erbjuder EKOWASHER därför HULLWASHER 6000 som innebär minskad miljöbelastning och är mer ekonomiskt fördelaktigt jämfört med spolplatta.

HULLWASHER 6000 kommer att demonstreras på Allt för Sjön 2015 i samband med Miljökonferensen den 7 mars och övrig tid presenteras den i monter C20:12.

 

För ytterligare information kontakta

Marknadsansvarig Johan Schmitz på e-post johan.schmitz@mseab.se, alternativt telefon 0476-55950.

Pressmaterial finns att ladda hem på följande länk:

 

EKOWASHER är en del av MSE Engineering AB. MSE har sitt säte i Älmhult i Småland och har en lång tradition av att hitta nya, enkla och kostnadseffektiva (småländska) lösningar på tekniskt komplicerade områden.

I mer än 60 år har MSE bistått sina svenska och internationella kunder med avancerade systemlösningar. EKOWASHER är utvecklad av MSE Engineerings ingenjörer i nära samarbete med nyttjare.