EKOWASHER är en del av MSE-gruppen, en företagsgrupp med säte i Älmhult i Småland. I mer än 60 år har företaget hitta nya, enkla och kostnadseffektiva (småländska) lösningar på tekniskt komplicerade områden.
 
HULLWASHER™ är utvecklad av MSE Engineerings ingenjörer i nära samarbete med färg- och filtertillverkare, samt nyttjare.