ekowasher1

Högra delen av skrovet tvättad, vänstra delen otvättad. Foto: Kenth Malmberg

 

Veckans demo-dagar av Hullwasher 6000 på ÅSS, Årstavikens Seglarsällskap, har varit väldigt lyckade och vi vill rikta vårt tack till alla besökare från båtklubbar, industri, myndigheter och media.

Varje demotillfälle inleddes med en kort teknisk genomgång av produkten, innan praktisk förevisning vidtog. Både segel- och motorbåtar tvättades och besökarna tyckte tvättresultatet var mycket gott.

Deltagarna lyfte fram det stora behovet av en kostnadseffektiv och miljövänlig metod för båtbottentvätt och såg hur Hullwasher 6000 skulle uppfylla deras krav. Systemets mobilitet uppskattades också, då mindre båtklubbar kan gå samman för att nyttja en Hullwasher och därmed slippa fasta installationer på mark med korta arrendetider. En fast installation hotar att inkräkta på strandskyddet och kräver sanering av riskklassad båtuppläggningsplats, vilket är kostnadsdrivande.